Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid
Vissers van mensen
                 
Diensten
Nieuws
IKAA
Gift / Donatie
Contact
Singelkoor
Liedboek
Online
Diensten
Diensten IKAA

Lokatie Insula College                                                  
Koningstraat 294
3319 PH Dordrecht
Bestuur

De ledenraad is samengesteld uit afgevaardigden van de deelnemende kerken. Zij zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken.

De leiding is in handen van het dagelijks bestuur :
- Arie Slob (voorzitter)
- Judith den Uil (secretaris)
- Ton Figee (penningmeester)
Voorzitter:

Arie Slob
Noordzijde 31
4225 PH Noordeloos

tel. 06 - 51173181


email mrarieslob@hetnet.nl
Secretaris:

Judith den Uil
Groenekruislaan 10
2319 RJ Dordrecht

tel 06-46793102

email judith_den_uil@hotmail.com

Penningmeester:

Ton Figee
Prunuslaan 27
3319 HS Dordrecht

tel. 078-6210600

email ahfigee@hotmail.com

Bankgegevens IKAA

Rekeningnummer:
NL 07 ABNA 0443 3901 50

Pastoraat:

Verzoek voor pastoraat kan gemeld worden bij Iteke en Pieter van Stek. Het gaat om de IKAA-vrienden en familie van de vrienden, die te kennen hebben gegeven een pastorale ontmoeting te willen hebben met een van de medewerkers van de IKAA. Het telefoonnummer van Iteke en Pieter is 078-6137700.
Webmaster:

Heeft u iets leuks of belangrijks te melden voor op de site? Stuur dan uw bericht naar Dik Langevoort: Emailadres: webmaster@ikaa.nl
Algemene zaken:

Frans Riet
Zwaluwenburg 52
3328 CP Dordrecht

tel. 078 - 6183011


email friet1@kpnmail.nl