Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid
Vissers van mensen
                 
Diensten
Nieuws
IKAA
Gift / Donatie
Contact
Singelkoor
Liedboek
Online
Diensten
IKAA vanaf 1968
De Stichting IKAA bestaat sinds 1968 en organiseert wekelijks
diensten waarin de Bijbelse Boodschap op eenvoudige wijze
doorgegeven wordt, afgewisseld met zang, gebed en
ontmoeting. Uniek in Nederland omdat de I.K.A.A. niet
voortkomt uit een instelling, maar gedragen wordt door
verschillende kerkgenootschappen.
Deelnemende kerken zijn de PKN (Dordrecht en Dubbeldam),
De Vrij Evangelische Gemeente, De Christelijk Gereformeerde
Kerk Zuidhoven en de Baptisten Gemeente.
De diensten worden gehouden in de aula van het Insulacollege
aan de Koningstraat 294 te Dordrecht, naast Dubbelmonde.
Eens in de twee maanden zijn we te gast in een van de
deelnemende kerken. Dan is er geen dienst in het
Insulacollege.
Een dienst van de I.K.A.A. wordt gemiddeld door ruim 100
mensen bezocht, door mensen met soms een verstandelijke
beperking, maar ook door gezinnen met kinderen en anderen
die het in de “gewone” kerken allemaal wat te ingewikkeld
vinden. De diensten zijn gebaseerd op de liturgie zoals die in
veel protestantse kerken vorm krijgt, maar kennen een
ontspannen uitvoering. De diensten beginnen om 10.00 uur en
duren ongeveer 50 minuten. Daarna zingen we enkele
verzoekliederen, vieren de verjaardagen en drinken met elkaar
koffie, thee of limonade. Om ongeveer 11.15 uur gaat men
weer naar huis.
U bent van harte uitgenodigd om één of meerdere diensten bij
te wonen.
Aangesloten kerken
Andreaskerk (Hervormde wijkgemeente)
Baptisten Gemeenten
Ontmoetingskerk (Hervormden en Gereformeerden wijkgemeente)
Grote Kerk (Hervormde wijkgemeente)
Wijnstok (Hervormde wijkgemeente)
De Bron (Hervormde en Gereformeerde wijkgemeente)
Zuidhovenkerk (Christelijke Gereformeerde wijkgemeente)
Wilhelminakerk (Gereformeerde wijkgemeente)
Vrije Evangelische Gemeente