Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid
Vissers van mensen
                 
Diensten
Nieuws
IKAA
Gift / Donatie
Contact
Singelkoor
Liedboek
Online
Diensten
In de Bijbel lezen we vaak over vissers. Visser zijn is dus al een heel oud beroep. Petrus en zijn broer Andreas waren bijvoorbeeld vissers maar zij waren ook discipelen van de Here Jezus.

Op een dag zei de Here Jezus tegen een paar vissers, dat ze onmiddellijk de netten in de steek moesten laten en met Hem mee moesten gaan. Dat deden ze. Ze luisterden naar de Here en deden Zijn wil. Deze vissers werden de eerste discipelen van de Here Jezus. Hij zei tegen hen: "Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken".

Op dat moment hebben ze vast niet helemaal begrepen wat de Here Jezus met vissers van mensen bedoelde. Later snapten ze het wel. De Here Jezus wilde dat zij aan andere mensen over Hem zouden vertellen. Dat willen wij ook. Wij willen jou vertellen van de Here Jezus op jouw manier.