Home
50 Jaar IKAA
Vissers van mensen
Diensten
Sprekers
Nieuws
Catechisatie
Aangesloten kerken
Foto's Dagje uit
Foto's Kerstfeest
Foto's Zangdienst
Foto's Verjaardagen
Foto's Samen zingen
Foto's Jubileum
Foto's 50 jaar IKAA
Foto's Startzondag
Giften / Sponsoren
Plattegrond
Bestuur
Contact
Singelkoor
IKAA 50 jaar

De letters I.K.A.A. staan voor Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid.

De Stichting bestaat sinds 1968 en organiseert wekelijks diensten waarin de Bijbelse Boodschap op eenvoudige wijze doorgegeven wordt, afgewisseld met zang, gebed en ontmoeting. Uniek in Nederland omdat de I.K.A.A. niet voortkomt uit een instelling, maar gedragen wordt door verschillende kerkgenootschappen.

Deelnemende kerken zijn de PKN (Dordrecht en Dubbeldam), De Vrij Evangelische Gemeente, De Christelijk Gereformeerde Kerk Zuidhoven en de Baptisten Gemeente.

De diensten worden gehouden in de aula van het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht, naast Dubbelmonde.

Eens in de twee maanden zijn we te gast in een van de deelnemende kerken. Dan is er geen dienst in het Insulacollege.

Een dienst van de I.K.A.A. wordt gemiddeld door ruim 100 mensen bezocht, door mensen met soms een verstandelijke beperking, maar ook door gezinnen met kinderen en anderen die het in de “gewone” kerken allemaal wat te ingewikkeld vinden. De diensten zijn gebaseerd op de liturgie zoals die in veel protestantse kerken vorm krijgt, maar kennen een ontspannen uitvoering. De diensten vangen aan om 10.00 uur en duren ongeveer 50 minuten. Daarna zingen we enkele verzoekliederen, vieren de verjaardagen en drinken met elkaar koffie, thee of limonade. Om ongeveer 11.15 uur gaat men weer naar huis.
U bent van harte uitgenodigd om één of meerdere diensten bij te wonen.


Omslag van het liedboek
Top